Al Treilea Razboi Mondial

Al Treilea Razboi Mondial

marți, 28 septembrie 2010

Al treilea razboi mondial: profetiile si actiunile SISTEMULUI. -Partea III

Mergi la: CUPRINSUL BLOGULUIProfetiile calugarului Alexandru
După un război pustiitor, “Noul Ierusalim” va fi în România

Fratele Alexandru a prorocit din 1955 căderea comunismului, revoluţia din „89,
atentatele de la 11 septembrie şi apariţia monedei unice in Europa

“Răpit cu duhul”

“În toată ţara sunt numai patru exemplare, dactilografiate după manuscrisul original al fratelui Alexandru”, spune femeia, scoţând dintr-un dulap un vraf de coli ministeriale legate şi prinse în coperţi. Veronica Holhos, sau sora Veronica, susţine ca prin 1985 a intrat în posesia unei copii a proorocirilor scrise de un misterios călugăr român. “N-aş da cartea asta pentru o casă!”, mărturiseşte ea.

Cel căruia i se spunea “fratele Alexandru”a fost un mistic ortodox, despre care se ştiu foarte puţine. A făcut puşcărie politică în timpul comunismului, iar după eliberare nu ar mai fi fost primit în rândul clerului. Se pare ca ar fi continuat să slujească, acasă sau în locuinţele oamenilor. A murit prin 1995, ultimii ani din viaţă petrecându-i la Bucureşti, în garsoniera pusa la dispoziţie de o credincioasă.
Pe prima pagina a prorocirilor sale, el relatează că, la 1 iunie 1955, în timpul rugăciunii de dimineaţă, a fost “răpit cu duhul”. În această stare i s-ar fi arătat Sfântul Serafim de Sarov, care i-a comunicat că are misiunea de a transmite un “mesaj întregului neam omenesc”. Viziunile fratelui Alexandru ar putea stârni zâmbete dacă unele din profeţiile sale nu s-ar fi adeverit. Cine ar fi îndrăznit, în anii „50, să spună că “Rusia se va prăbuşi ca putere şi poporul rus se va elibera prin credinţă”?
Sau că “deasupra Bucureştiului va flutura drapelul sfârtecat, iar poporul se va răscula”?

“Pământul va arde”


Şi mai şocantă e anticiparea monedei unice europene: “Va fi un cataclism care va zgudui America, apoi, după câteva luni, Europa va introduce moneda unica împărătească”, scrie călugărul. Aşa s-a şi întâmplat. La nici 4 luni după atentatele de la 11 septembrie 2001, euro a devenit moneda Uniunii Europene! Toate aceste semne premerg, după fratele Alexandru, o catastrofă planetară: “În curând, pământul va arde, punându-se în joc cele mai nimicitoare arme din istoria omenirii, iar
un sfert din omenire va muri(...). Turcia va pieri în cea mai mare
parte, Spania de asemenea, iar multe dintre insulele de pe glob vor fi căutate în zadar. Cetatea Vaticanului va fi ameninţată, dar nu atacată. Palestina va fiprădată, dar nu de război”.

Fără vrăjitorii, fumat şi beţie


După acest haos se va forma o federaţie a statelor lumii, care, după mai multe
încercări de a-şi găsi un sediu, se va instala în... România! Liderul acesteia ar urma sa fie un om “credincios, cu respect, corect, muncitor, smerit, blând, bun şi înţelegător”. La mica distanţă de Bucureşti, “din dărâmăturile trecutului” (Târgovişte) se va înălţa prima capitală a lumii unite, iar centrul ei administrativ şi spiritual se va numi “Noul Ierusalim”.
România
va interzice, pe teritoriul său, vrăjitoria, fumatul şi beţia. Cei care înjură de cele sfinte vor fi pedepsiţi prin lege, iar duminicile şi zilele de sărbătoare vor fi riguros respectate.

Biserica-gigant
Sediul noii ordini mondiale va fi o “cetate circulara împărţită în secţiuni, aparţinând diferitelor naţiuni, pentru a vedea egalitatea şi dragostea înfăptuită”. În mijloc va trona Biserica Mântuirii Neamurilor, rotundă “asemenea unei coroane împărăteşti”, înaltă de 300 de metri, în care vor încăpea 1.500.000 de suflete. “Planul cetăţii se va da prin descoperire divina”. Biserica va fi construită numai din marmură albă, de către... americani, iar sub imensa cupola va exista chiar un mic orăşel. Cele 51 de locuinţe ale preoţilor “neprihăniţi în duh” vor fi adevărate buncăre. “Un resort uriaş va roti aceste locuinţe, astfel încât ele să nu poată fi violate de atacatori”.

Poate că acestea sunt simple scorniri. Însă nu poate să nu dea de gândit faptul că
multe din prevestirile fratelui Alexandru - prăbuşirea URSS, revoluţia româna sau moneda unica europeana - au devenit deja realitate.
Cine a fost Sfântul Serafim de Sarov
Sfântul Serafim de Sarov s-a născut in 1759. La zece ani s-a vindecat in mod miraculos, rugându-se în faţa unei icoane a Maicii Domnului. La 19 ani a mers la mănăstirea Sarov, iar 15 ani mai târziu a decis să se retragă în pădure. După ce a fost stâlcit în bătaie de tâlhari, s-a rugat timp de 1001 zile şi nopţi, stând în genunchi pe o piatră din faţa chiliei sale.
A petrecut 13 ani în izolare şi tăcere absolută. Se spune că după aceasta a dobândit darul “înainte-vederii”. A murit in 1833 şi este considerat ocrotitorul Rusiei.

Întâlnirea cu fratele Alexandru

Sora Veronica locuieşte la Oradea, e pensionară şi şi-a dedicat viaţa credinţei. Ea spune că l-a cunoscut pe fratele Alexandru la Timişoara, în 1990, după mai bine de cinci ani de când îi citise prorocirile. Atunci, călugărul i-a spus că menirea ei e să ridice o biserică.
Câteva luni mai târziu, a vizitat-o pe neaşteptate. “Ştia că descoperisem locul vechii mănăstiri de la Voievozi şi m-a întrebat de ce nu m-am apucat de lucru”, îşi aminteşte femeia. El a avertizat-o că îi e dat să construiască mănăstirea, dar nu se va bucura de munca ei. Aşa s-a şi întâmplat. La scurt timp după zidirea primelor chilii, sora Veronica a fost forţată să părăsească lăcaşul.


Profetiile Parintelui Iosif VatopedinulValeriu Gafencu: “Este necesară o elită creştină care să nu parăsească poporul, ci să lupte cu îndrazneală contra tuturor formelor de împilare şi înrobire a lui. Poporul nu poate fi apărat numai prin rugaciuni şi pomeni, adică prin formalism sec, ci şi prin luptă, îndrazneală şi putere. Lumea asta e în stăpânirea lui Hristos şi creştinii nu au voie să o părăsească. Nu există nici o acuzaţie mai gravă decât să se spună că Biserica a părăsit poporul, căci atunci L-a părăsit pe Hristos, oricâte dogme ar fi stabilit şi respectat ea.”

Despre semnele sfârşitului, Părintele Dumitru Staniloaie scria: Mulţi vor putea să le indice ca prezente înainte de a se produce real şi mulţi vor putea contesta realitatea lor când se vor produce de fapt(de pe coperta Părinţii Bisericii despre sfârşitul lumii).

Maica Domnului către Valeriu Gafencu, temniţa din Tg. Ocna, în noaptea de Crăciun a anului 1951: “Eu sunt dragostea ta. Să nu te temi. Să nu te îndoieşti. Biruinţa va fi a Fiului meu. El a sfinţit locul acesta acum pentru cele viitoare. Puterile întunericului cresc şi încă vor mai înspăimanta lumea, dar vor fi spulberate. Fiul meu aşteaptă pe oameni să se întoarcă la credinţă. Azi sunt mai cutezători fiii intunericului decât fiii luminii. Chiar de vi se va parea că nu mai e credinţă pe pamânt, să ştiţi că totuşi izbăvirea va veni, dar ca prin foc şi prin pârjol. Lumea mai are de suferit. Aici însă e multă credinţă şi am venit să va îmbărbătez. Îndrăzniţi, lumea e a lui Hristos!“

Auziţi Neamuri şi Popoare din Lumea întreagă şi tu cititorule ia aminte la ceea ce vei citi. Sunt dureroase şi triste, dar sunt destinate să se întâmple câte în Scripturi sunt scrise. Le-au scris Parinţii noştri ca lumea să afle ce din acest război urmează să păţească. Ca la Dumnezeu să meargă şi să se pocăiască dacă doreşte a se salva şi fericit să trăiască.

Focul se va aprinde de la o criză mică, strigare de război din Bulgaria vine. Iar deodată Rusia intră în Turcia şi ca un torent puternic mătură Persia (Iran). Şi înaintează neîncetat, ajunge-n Palestina (Antihristul vrea Dumnezeu să devină în această lume). Atunci coboară împreună ţările din Apus. Vai de Neamurile din Nord, toate devin cenuşă. Cu turbare se apără puternic ursul (Rusia) în Turcia ce a neîndreptăţit pe Grecia şi toată se aprinde şi arde ca lumânarea. Zadarnic se luptă ursul să menţină cunoscutele Strâmtori (Suez) (1) până la sfârşit, pentru că de la Răsărit, Koreea, Manciuria intră America şi cu Japonia şi înaintează cu viteză în Siberia în timp ce-n partea de Apus învinge Germania şi atunci e imposibil să se ţină Rusia şi părăseşte strâmtorile, Egipt şi Turcia.

Este lovit ursul peste tot şi pleacă cum se risipeşte o turmă dezordonată. Atunci şi Turcia cea înşelătoare pentru că va înfăptui cu vicleşug mare trădare. Pentru că după ce va fi cucerită toată de către Rusia se va alia cu ea şi cu Bulgaria. De aceea câţi creştini se află în Cetate şi în împrejurimile ei, trebuie să plece toţi. Pentru că Cetatea (Constantinopolul) va arde şi niciun locuitor nu va rămâne viu în interiorul ei. Numai Biserica va rămâne (casa aceasta şi Biserica Înţelepciunii lui Dumnezeu (Sf. Sofia) încât va rămâne farul pururea luminos al Bisericii Ortodoxe de unde se va răspândi în toată lumea a Împărăţiei lui Hristos pe care lumea o aşteaptă).

Prima parte a groaznicului război s-a încheiat. Atâtea suferinţe de cinci luni, nu-s suficiente Dumnezeul meu?

Şi iarăşi nou război va începe să se stârnească, vai de om ce are să tragă! Problema Cetăţii iarăşi va fi în centru şi lumea se va încurca şi nu se va mai descurca. Imediat discordia intră în Creta şi imediat se vor aprinde ura şi patimile. Dupa ce puternicii pământului vor fi dezamăgiţi, atunci va fi război ce nu a fost niciodată. Vai de cei necredincioşi, niciunul nu va scăpa. Atunci Grecia neutră şi mereu neîndreptaţită îşi va cere dreptatea şi pregătită va aştepta fără să se amestece. Şi va vorbi atunci când trâmbiţa lui Dumnezeu din cer va trâmbiţa pentru a i se face dreptate. Atunci Neamurile sălbatic se vor măcelări la marginea Cetăţii pentru Strâmtori(2), în principal. Atunci va înota şi se va îneca în sânge viţelul, atunci se va curăţa grâul de pleavă. În mare, oriunde se va afla vas nu va rămâne şi de la sânge marea va deveni roşiatică. Cetatea va fi arsă şi nici urmă nu va exista mai mult omul materialist pentru că multe a făcut. Singura va rămâne Biserica Înţelepciunii lui Dumnezeu, podoaba Miresei Lui a Sfintei Lui Biserici.

Trei zile şi trei nopţi lupta va ţine. Oricine iese viu, mare noroc va avea. Optsprezece ţări furioase cu încăpăţânare se vor măcelări ieşite din minţi, în sânge afundate. Exact a treia zi toţi istoviţii de luptă vor vedea surprinşi acolo sus pe cer în partea dreaptă că străluceşte mai mult decât soarele o mare stea. Şi de la stea dedesubt o cruce ce fulgeră mai roşu decât focul şi surprinse Ţările vor auzi din cer o voce ca de tunet a îngerului neaşteptat căruia vor sta la picioare.

Vom arunca armele la pământ şi speriaţi, vom privi steaua ca înmărmuriţi fiind. Staţi, se va auzi voce. Staţi pe loc pentru că mult s-a rugat sângele omului. Alergaţi acolo în partea dreaptă, urmaţi arcul ce iese din stea. Şi acolo veţi găsi om sfânt de-al meu. Păstor pe acesta am ales pentru a mea turmă. Pe acesta şi voi aţi ales păstor să păstorească oile mele, ce colindă pustiuri fără stână. Noaptea se va auzi vocea mea şi lumea speriată din sunetul trâmbiţei va rămâne dezorientată. Şi direct arcul se va întoarce spre sud spre Grecia, ce din lumina cea cerească luminează ca lumânarea. Atunci vor veni Ambasadori în Grecia. Grecia cea plină de har, cu violenţă şi rapiditate. Atunci prima se va ridica Grecia cu armata ei să împlinească sfânt scopul ei. Va ocupa neînvinsă teritoriile ei ce i le-au luat duşmanii ei, ce lumea-ntreagă ştie. Atunci refugiaţi împreună de bucurie sărind vor alerga la glia lor ca vulturi zburând. Atunci Regele grec, alesul Domnului, în toate va fi excelent şi de sus va stăpâni şi conduce cu dreptate, şi pământul se va bucura de pace îndelungată.

Armele de luptă vor deveni unelte şi pluguri agricole şi pace şi fericire. Va împărăţi peste tot şi ca fraţii vor trăi oamenii pe pământ fără să întrebe unul pe altul dacă nu cumva este străin, ci se va numi frate şi din neamul lui Adam.

Greci treziţi-vă, ăsta-i adevărul! Să nu vă înşele necredincioşii cum că sunt poveşti. Toate acestea se vor întâmpla. Timpul vine, pământul se cutremură şi pe voi nu vă sperie nenorocirea ce vine, pe necredincioşi să rănească şi de pe pământ fără milă să-i şteargă. Luaţi hotărârea şi raţional gândiţi, toţi pocăiţi-vă, întorceţi-vă la cele sfinte, pentru că în niciuna din astea nu este mântuire. Războiul ce vine niciodată nu a fost atât de mare şi groaznic, şi pace nu va fi. Dacă nu se va curăţa grâul de pleavă şi neghină, nu va arde ca iarba uscată.

Vezi şi Profeţia Părintelui Iosif Vatopedinul într-un interviu (din 26.10.2001)

Părintele Iosif: Ne bucuram sa va primim. Aveti respectul nostru profund si cele mai bune urari din partea noastra.

Un pelerin: Multumim, parinte, ca ne-ati primit. Vremurile in Rusia, acum, sunt pe de o parte teribile si pe de alta parte complexe.

Părintele Iosif: Noi ne rugam ca poporul rus sa se intoarca la starea sa naturala, care a existat inaintea distrugerii, pentru ca avem radacini comune si punem la inima situatia in care se afla poporul rus.

Un pelerin: Exista multe suferinte, desigur. Dependenta de droguri este agresiva. Exista o stare de degenerare a natiunii noastre.

Părintele Iosif: Lucrurile sunt acum intr-o stare de deteriorare – conditie care in momentul de fata este comuna pentru lumea intreaga. Si ca urmare a acestei conditii va incepe mania lui Dumnezeu. Am atins limita. Si acum se va intampla ceea ce Dumnezeu, in mila Sa, a indurat. El acum va pedepsi aspru, datorita dreptatii sale, pentru ca a venit timpul pentru aceasta.

Va fi un razboi, si mai multe razboaie, si vom trece prin mari dificultati. Puterea lumii a fost preluata acum de evrei, iar scopul lor este de a anihila Crestinismul. Mania lui Dumnezeu va face astfel incat toti dusmanii secreti care au condus la aceasta stare sa se autodistruga. Mai ales de aceea este trimisa mania lui Dumnezeu peste noi: pentru a-i distruge, intr-un fel sau altul. Dar acest lucru nu trebuie deloc sa ne inspaimanteze, pentru ca trebuie sa avem mereu nadejde in Dumnezeu. Pentru ca mii si milioane de martiri, inclusiv Noii Martiri, au suferit exact in acelasi mod, si trebuie sa fim pregatiti pentru aceasta si sa nu ne inspaimantam. Trebuie sa existe rabdare, rugaciune si nadejde in pronia Divina, din partea noastra. Sa ne rugam pentru renasterea Crestinismului dupa acest razboi, dupa tot ceea ce ne asteapta, pentru ca Domnul sa ne dea cu adevarat puterea sa restauram toate acestea. Dar acest rau (razboiul) trebuie indurat.

Un pelerin: Si cat de repede va renaste Rusia dupa aceasta?

Părintele Iosif: Totul a inceput acum, acum va fi o mare explozie. Dupa aceasta va urma renasterea.

Un pelerin: Acum multe icoane izvorasc mir. Noi avem o icoana a Mantuitorului din care curge sange.

Părintele Iosif: Si aici in Grecia de asemenea, multe izvorasc mir. Aceasta simbolizeaza ca Mantuitorul plange, si Maica Domnului plange, si icoanele plang.

Un pelerin: Au dus o icoana pe hartie cu o urma de sange pe ea sa fie analizata si s-a descoperit ca era plasma.

Părintele Iosif: Acesta este inceputul acestor evenimente, evenimente tulburatoare, evenimente militare. Cei care pun in miscare acest rau sunt evreii. Ei sunt indemnati de catre diavol sa faca aceasta, pentru a distruge samanta ortodoxiei in Grecia si in Rusia. Acesta va fi principalul lor obstacol in dominarea lumii. Si fara indoiala ei ii vor obliga pe turci sa vina aici, in Grecia, pentru a-si incepe lucrarea lor; iar Grecia, desi are teoretic un guvern, nu are un guvern cu adevarat. Ii lipseste puterea, iar turcii vor veni aici. Acesta va fi momentul cand Rusia de asemenea isi va pune in miscare fortele sale pentru a se impotrivi turcilor. Evenimentele se vor desfasura astfel: cand Rusia vine in ajutorul Greciei, americanii si NATO vor incerca sa previna aceasta, pentru a nu se forma nici o alianta intre doua tari ortodoxe. De asemenea ei vor provoca la lupta alte puteri, cum ar fi Japonia si altele. Va fi mare sacrificiu pe teritoriul fostului Imperiu Bizantin. Vor pieri 600 de milioane de oameni (La ora actuală, UE plus Turcia, Rusia, Caucazul şi Balcanii au aproximativ 800 de milioane de locuitori – notă bătăiosu). Vaticanul de asemenea se va implica mult, pentru a impiedica rolul crescand al ortodoxiei si pentru a preveni o alianta intre tarile ortodoxe. Astfel se va implini pronia Divina.

Un pelerin: Desigur. Toate premizele pentru aceste evenimente sunt create. Dar trebuie luat in considerare si faptul ca exista o opozitie in mass-media. Cat timp va mentine presedintele Rusiei calea pe care merge acum? Este buna calea pe care merge?

Părintele Iosif: Dumnezeu va permite distrugerea tuturor celor care seamana aceste tentatii, pornografia si dependenta de droguri. Iar Domnul le va intuneca mintile astfel incat sa se distruga unii pe altii fara nici o satisfactie. Domnul va permite aceasta special pentru a putea aduce o mare “epurare”. In ceea ce-l priveste pe Putin, nu va fi mult la putere, si apoi va urma un razboi, iar el nu va rezista mult. Dar dupa aceasta “epurare” va urma o mare renastere a ortodoxiei, nu numai in Rusia, ci peste tot in lume. Dumnezeu isi va arata binecuvantarea Sa, ca si in primele secole de crestinism. Atunci oamenii se duceau la Dumnezeu cu inima deschisa. Aceasta va dura pentru 3-4 decade (decenii) [notă bătăiosu - eu am aproximat că vor trece cam 5 decenii până la venirea Antihristului. În orice caz, eu voi muri în jurul vârstei de 80 de ani, de bătrâneţe, şi nu voi apuca scurta lui domnie!] apoi dictatura lui Antihrist va incepe brusc. Acestea sunt evenimentele teribile pe care trebuie sa le induram, sa nu le permitem sa ne sperie, pentru ca Dumnezeu ne va adaposti. Da, cu siguranta vom trece prin dificultati, foame, si chiar persecutii, si multe altele, dar Dumnezeu nu ne va abandona. Iar cei care sunt la putere ar trebui sa-i indemne pe subordonatii lor sa fie cu Dumnezeu, sa respecte rugaciunea, iar Dumnezeu ne va adaposti. Starea care va urma “epurarii” va fi una de mare renastere.

Noi păstorii trebuie, atat cat ne sta in putinta, sa-i facem pe oameni sa renunte la pacatele lor, pentru ca gratia Divina sa nu se indeparteze de la noi. Pentru a fi cat mai aproape posibil de Dumnezeu, in rugaciune. Atunci Dumnezeu va fi intotdeauna cu noi, indiferent de cat de grele vor fi circumstantele. Dumnezeu nu ne va abandona.

4 comentarii:

 1. Tot respectul Domnilor de mai sus.
  Inclin totuşi să cred , că aceste..preziceri, sunt cusute cu ată alb..albastră!
  Ce nedreptate s-a făcut cu Grecii? Că de 40 Ani nu muncesc şi lasă pe alti la corvoadă? Că au uitat cum e să mai şi dai inapoi, dupa căt au furat de peste tot? datorită lor ..şi a Iluminatilor ,este Europa in criză! Apropo Greco..Ortodoxie, se intelege ca numai Ortodoxi vor scăpa nu? Waw!
  La ce îi trebuie unui Preot Ortodox atătea Cruci ..de Aur? Nu îl aude Dumnezeu fară?

  http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/04/greece-orthodox-church-economic-crisis

  RăspundețiȘtergere
 2. Unele profetii sint veritabile si deci reale insa altele sint fie inexacte din diferite motive fie doar pareri si comentarii succedate unor profetii reale la gura sobei prin asezaminte manastiri etc si luate in evidenta auditorilor drept profetii.
  Mai intai prima corectie ar trebui facuta versiunilor actuale majoritare ale Noului Testament prin revenirea macar la versiunea existenta in NT Gideons International insa doar cea albastra.
  In lumina versiunii mai corecte nu va exista o dictatura universala a unui antihrist nici militara si nici religioasa ci e vb de mai multe personaje
  aproximate ( doar trei dintrw acestea ) intr-un anumit context la unul singur in mod intentionat asa incit adevarul sa nu poata fi gasit dupa sablon de orice orb ci sa existe o incercare a credintei inclusiv in

  RăspundețiȘtergere
 3. in venirile divine promise mai mult sau mai putin credibil ori canonic.
  Apoi trebuie luate in considerare mult mai multe profetii extrabiblice in primul rind cele tainuite ori chiar si declarate necanonuce. pe motiv strategic.
  Una din erorile din comentariiile articolului e una de succesiyne a semnelir venirii lui Iisus intre care textul scris la Apic 14.6-7 adica ingerul care anunta Judecata si cheama la pocainta nu doar ca va fi inainte de viitorul razboi dar alte doua lucruri sint :
  1. Acest inger este inger in sensul ca e de fapt o teofanie a lui Dumnezeu insusi cea despre care e vb. inclusiv ("slava") in 2Macabei 2.4-12 existind in total cca 70 de contexte care se refera discret la aceasta venire (Cineva de pe tron ) care e totodata o dedublare a unei infatisari si identitati cu care a trait deja o viata relativ recent infiintind o noua religie ( mireasa incipienta) cit si alte proiecte pe care le va finaluza in cei 7 ani pe care ii va mai trai incepind de la anu.
  Tot aici Identitatea si infatisarea Sa se confunda cu cea a Fecioarei care in taina stiut fiind doar de episcopi ca Fecioara e una din venirile dumnezeiesti mwnita a intruchipa Duhul Sfint.
  Ceea ce inseamna ca acum misiunile Sale sint mai intai cele ale Duhului Sfint cu deoseburea ca acum Fiul revenit tot teofanic nenascut. nu va mai ascunde supunerea Sa si inchinarea cu fruntea de pamint.
  2. In aceeasi zi vor avea loc implinirea mai multor semne si profetii existind si amanunte inca nespecificate in Biblie intre care si o revelatie colectiva intregii umanitati cu specific justitiar cu care va incepe ac zi.
  Al doilea lucru la interval de vreo doua ore dupa revelatia fara cuvinte. dar cu trairi atit de intense resimtite intreaga zi se vir vedea cite o cruce de pyncte lyminoase

  RăspundețiȘtergere
 4. in cite o zona a lumii pe cer care vor fi filmate si transmise in direct si in reluari.
  Pe la ora 17 -18 va intra pe marile televiziuni mesajul inregistrat al identitatii Mamei divine.
  structurat pe categorii principale de adresabilitate ( mari religii si atei ) cit si pe teme facind atit critici. dezvaluiri. detalieri si chemare catre unitate pocainta si calauzire anuntind si confirmind Judecata dar nu numai.
  Apoi teofania ca dedublare va fi transmisa in direct din Bis Sf Mormant unde ajutoare vor aduce Chivotul Legii si restul artefactelor si va jjura cu mina pe Table ca a venit Judecata.
  Intre altele va cere conf versiunii auzite personal de la Arsenie Boca deshumarea lui pt canonizare.
  Apoi in Sion se va filma in direct adunarea devotionala a miilor de credinciosi capabili in acea zi sa vorbeasca dar si sa cinte ode fata de restul care nu vor putea.
  Legat de cetegoria numita antihrist fiara etc deja au si trecut cei sapte urmind ca al saptelea sa revina aparent la viata si aparent din cer cu o falsa levitatie sfinta ca sa fie al 8 -lea acesta fiind un fost papa culmea declarat sfint desi dosarul e mult prea subtire.
  Acesta va pretinde ca e Iisus revenit mai repede pt a salva lumea.
  Nu va supravietui urgiei care va surveni cam la o luna dupa Revelatia colectiva.
  Razboiul care va fi si el incheiat de urgie va fi strict jihadist contra Mamei divine intro vinatoare fara succes in care vor casuna pe Israel si pe India care va contrataca.
  Grecul danielic e patriarhul grec care in virtutea unei false profetii calugaresti fabricata preventiv va demoniza identitatea Mamei divine declarind ca ar fi falsul profet si va renunta strategic la locatia bis. Sfm Mormant declarind-o pangarita iremediabil.
  Dupa retragerea odoarelor si incetarea serviciului relugios vor intra fanaticii musulmani si vor strica timplaria si zidaria lucru pt care vor fi laudati pt ca lupta contra " celui rau".
  Rusii vor convoca sinod panortodox de urgenta ( la Bucuresti) la care vor veni si vor vota exclusiv biserici ortodoxe ruse care vor decide convertirea la noua religie si consolidarea miresei.
  Demonstranti fanatici vor veni la Bucuresti contra votului co.tra convertirii din Rusia Bulgaria si chiar Ungaria asa cum zicea Arsennue Boca si in furia lor oarba contra lui Dumnezeu insusi deminuzat vor ajunge sa devasteze magazine vitrine etc actionind ca in vreme de icupatie.
  urgia se va declansa la semnul din mina facut de Mama divina dupa furia unui discurs contra tuturor pacatosilor si dusmanilor sai dusmani si ai credinciosilor Sai. Asta in direct dupa miezul noptii ora Romaniei.
  Focul urgiei care va arde vegetatia joasa etc va fi o ardere chimica acida sulfurica de sorginte vulcanica.
  Dupa inca un an in simbata Pastelui 2018 ne va fi prezentat Iisus revenit cu noul nume tot la Bucuresti dar pe scena la Universitatii. .
  Din acea zi si pina un ziua danielica 1290 va exista un.val de sortare care va totaliza o treime din populatia lumii de azi deci jumatate din cea de atunci in urma careia vor ramine mostenutori o treime din cea de acum iar un sfert din cea de acum vor deveni religiosi practicanti.
  Judecata se va incheia in ziua danielica 1335 cind va fi serbat acest moment in adunari religioase si nimeni nu va dormi din dorinta de a simti cea mai profunda purificare a caracterului la nivel colectiv.
  Cind se va decide alegerea Bucurestiului ca noua resedinta relugioasa si si implicit politica a lumii va fi in urma unui concurs intre poporul roman si cel rus lansat de Sfintia Sa Suverana. Intrecerea consta in renuntarea la viciul fumatului pe intreg teritoriul tarii .

  RăspundețiȘtergere